Jämställdhet & Miljöpolicy - Hype Digital | Sveriges Smartaste Digitalbyrå

Jämställdhet & Miljöpolicy

Terms & Conditions

Updated: 10 APR 2020

Vi har alla en skyldighet att skydda den värld vi lever i, vi på Hype Digital vill bidra till att vi som företag upprätthåller den skyldigheten.
Med vår jämlikhet och miljöpolicy vill vi visa vårt engagemang gällande jämlikhet, mångfald och inkludering samt vårt engagemang för miljön.
Den sträcker sig från breda värden och attityder samt specifika åtgärder för att minska onödigt avfall och förbättra effektiviteten.

Ansvar

Alla anställda eller frilans entreprenörer har emellertid ett ansvar inom sitt område för att se till att målen och målen för policyn uppfylls.

Mål för jämställdhet och mångfald

 • Vi strävar efter att främja jämlikhet och mångfald.
 • Vi kommer att behandla alla med den respekt de förtjänar oavsett bakgrund.
 • Vi kommer att respektera individer på det sätt de vill leva livet och deras val.
 • Vi kommer att försöka vara så inkluderande som möjligt.
 • Vi kommer inte att diskriminera människor baserat på religion
 • Vi kommer inte att diskriminera människor.

 

Miljömål

Allmänt material och skräp

 • Vi minimerar användandet av papper och annat material på företaget.
 • Teknik, som molnlagring, kommer att användas för att visa och distribuera dokument som minskar behovet av att skriva ut.
 • Vi kommer att köpa återvunna och återvinningsbara pappersprodukter.
 • Vi kommer att återanvända och återvinna allt som går att återanvända eller återvinna.
 • Vi kommer att utvärdera miljöpåverkan av alla nya produkter och tjänster vi kommer att köpa in till företaget..
 • Vi kommer att begränsa användning av engångsplast och undvika när det går.
 • Vi kommer att gynna miljövänligare och effektivare produkter där det är möjligt.

 

Energi & Vatten:

 • Vi kommer att försöka minska mängden energi som används så mycket som möjligt.
 • Ljus och elektrisk utrustning stängs av när de inte används.
 • Uppvärmningen justeras med tanke på energiförbrukningen.
 • Nya produkters energiförbrukning och effektivitet kommer att beaktas vid inköp.

 

Transport:

 • Vi kommer att minska behovet av att resa med bil, bara använda oss av bil eller taxi när det är ytterst nödvändigt.
 • Prioritera användandet av kollektivtrafiken.
 • Vi använder oss av lokala leverantörer, posttjänster och butiker när vi kan.
 • Vi kommer att gynna effektiva och miljövänliga tjänster, till exempel Uber, när vi använder transport.
 • Vi kommer att främja användningen av resealternativ som e-post eller videokonferenser

Digital Marknadsföring som du aldrig upplevt förut

Follow Us